Polska Misja Katolicka Saarland - Z historii misji - Polska Misja Katolicka Saarland

Szukaj
Counter / Zähler
Polska Misja Katolicka Kraju Saary
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kilka danych z historii naszej Misji

30 sierpnia 2004 roku ukazał sie dekret podpisany przez Ks. Bp. Reinhard Marx tworzący Misję Kraju Saary z siedzibą w Riegelsbergu, a prawnie wchodzący w życie od dnia 9 września 2004.

Z wielką wdzięcznością trzeba przywołać na pamięć dotychczasowych duszpasterzy, którzy nie szczędzili trudu i ofiary, aby ten rodzaj opieki i posługi religijnej nam umożliwić. Na pierwszym miejscu wymienić należy ks. kan. Stanisława Nowakowskiego, ówczesnego proboszcza Misji w Kaiserslautern, który od roku 1983 dwa razy w miesiącu przyjeżdżał do Saarbrücken, aby odprawić Mszę św. niedzielną w kościele św. Józefa na Malstatt. Równocześnie ks. prob. Mieczysław Maj SChr. sprawował w jęz. polskim okazyjnie Eucharystię w Dillingen i w okolicy.
Dziesięć lat później opiekę duszpasterską nad tutejszymi wiernymi języka polskiego przejął ks. proboszcz Wiesław Stępka, a po jego przejściu w roku 1997 do parafii niemieckiej zadania tego podjął się nie mniej ofiarnie ks. kan. Tadeusz Kluba, który na tym stanowisku pozostawał do końca lipca 2002 r. On też w międzyczasie przeniósł z Malstatt odprawianie Mszy św. niedzielnych i świątecznych do Kościoła Serca Pana Jezusa na Burbach’u.

Od 1. sierpnia 2002 r. zaczęliśmy tworzyć ośrodek duszpasterstwa polskiego Kraju Saary w Riegelsbergu, przy kościele św. Macieja Ap.. Naszym duszpasterzem został ks. Prałat Franciszek Mrowiec.
Tutaj powstała Szkoła Przedmiotów Ojczystych, zaczęło działać biuro Misji i biblioteka. W każdy piątek wieczorem zaczęto też tutaj odprawiać Mszę św. wraz z nabożeństwem adoracyjnym Najświętszego Sakramentu. W tym czasie wprowadzono również coniedzielne Msze św. w Dillingen i zaczęto uczyć w języku ojczystym systematycznie dzieci katechizmu. W pierwsza niedzielę Wielkiego Postu 2002 roku przeniesiono do kościoła św. Macieja w Riegelsbergu także niedzielne i świąteczne Msze św. z kościoła na Burbach’u, który został zamieniony na klasztor. Odtąd pomieszczenia Centrum Misji stały się dodatkowo miejscem coniedzielnych spotkań duszpasterskich. Do dnia 8. września b.r. polskie duszpasterstwo Kraju Saary, cieszące się szczególnie w ostatnim czasie duża dozą samodzielności istniało i rozwijało swą działalność w jurysdykcyjnych strukturach Polskiej Misji Katolickiej Koblencja.
Obecnie jak już to zostało powiedziane przy Centrum Misji działa szkoła, w której dzieci i młodzież w trzech grupach (dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży) uczą się języka polskiego, religii, są przygotowywane do sakramentu bierzmowania i Komunii Świętej.
O działalności naszej Misji dowiedzieć się można z gazetki parafialnej „Znaki Czasu” oraz z naszej strony internetowej.

1. października 2015 roku posługę duszpasterską Kraju Saary przejął ks. Marcin Sobiło. 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego